Reaal Verzekeringen

Intermed Verzekeringen b.v. treedt op als gevolmachtigde van de volgende verzekeringsmaatschappijen:

  • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
  • Fatum General Insurance N.V.
  • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Als ‘gevolmachtigde optreden’ houdt in dat Intermed Verzekeringen – binnen bepaalde vastgelegde grenzen – ‘voor rekening en risico’ van haar volmachtgevers risico’s mag accepteren, polissen opmaken, premies verrekenen en schade behandelen (en uitkeren).

Intermed Verzekeringen b.v. is gelieerd aan Combinass b.v. (assurantietussenpersoon); zie www.combinass.nl en All Finance Woerden b.v. (salaris- en administratiekantoor); zie www.allfinancewoerden.nl.

U kunt  op  onze site de op uw polis(sen) van toepassing zijnde polisvoorwaarden inzien. Ook kunt u de diverse productwijzers inzien die horen bij de particuliere verzekeringen.

De voorwaarden zijn opgeslagen in pdf-formaat; deze kunt u openen met Acrobat Reader. Wanneer u die software nog niet heeft geïnstalleerd, kunt u die gratis hier downloaden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u gebruik maken van ons contactformulier.