Klachten

Klachten

Vanzelfsprekend proberen wij ons werk zo goed mogelijk te doen, maar ook bij ons kan er natuurlijk altijd iets niet (helemaal) goed gaan. In zulke gevallen proberen wij dat samen met u op te lossen. Bent u ontevreden, of is een probleem naar uw mening niet voldoende opgelost, dan kunt u een klacht indienen.
Klachten kunt u rechtstreeks sturen aan de directie per brief of per e-mail (directie@intermedverzekeringen.nl).

Calamiteiten daargelaten ontvangt u binnen 7 dagen een bevestiging van ontvangst en binnen 3 weken een inhoudelijke reactie.

Mocht u niet tevreden zijn met onze reactie of de door ons voorgestelde oplossing, dan kunt u binnen drie maanden nadat u van ons een definitieve reactie heeft ontvangen uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Uw klacht wordt dan door het Klachteninstituut onderzocht. Aan het indienen van een klacht zijn voor een consument geen kosten verbonden.

Op de website www.kifid.nl kunt u ook een sneltest doen om te zien of uw klacht naar alle waarschijnlijkheid wel of niet door het KiFiD in behandeling zal worden genomen.

De contactgegevens zijn:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag

Telefoon         070-333 89 99
Website          www.kifid.nl
E-mail            consumenten@kifid.nl

Klachten en/of geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.