Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Intermed Verzekeringen B.V., want vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid.
U bent bij Intermed Verzekeringen B.V. goed verzekerd. Via uw premie betaalt u echter mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Mede om die reden doen wij aan fraudebestrijding.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder (consumenten)fraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of verzekeringsdienst door de verzekeringnemer, verzekerde of – bij levens- en sommenverzekeringen – de begunstigde, om een uitkering of prestatie te krijgen waarop men geen recht heeft.
Een aantal voorbeelden van fraude zijn:
• Het niet eerlijk opgeven van alle informatie aan de verzekeraar/gevolmachtigde.
• Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
• Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
• Meer claimen dan de geleden schade.
• Een afgewezen schade nogmaals opgeven, maar dan met een andere lezing.

Hoe sporen wij fraude op?

• Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren.
• Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
• Verzekeraars en gevolmachtigden verzamelen schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een systeem (FISH genaamd), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt daar het voordeel van. Het afhandelingsproces van terechte schadeclaims wordt hierdoor versneld en wij bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:
• De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – bij de klant teruggevorderd.
• De verzekering wordt opgezegd. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
• De betrokkene(n) wordt/worden uitgesloten van andere verzekeringen in de toekomst.
• De verzekeraar plaatst u op een interne zgn. incidentenlijst.
• Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS? kijk dan op www.stichtingcis.nl.
• Wij doen aangifte bij de politie.